Opleidingsschool voor docenten

Goed onderwijs kan alleen met goede docenten. Daarom krijgen onze docenten ruime mogelijkheden om zich verder in hun vak te verdiepen en te bekwamen. Startende docenten, docenten in opleiding en stagiairs zijn welkom om zich het leraarsvak eigen te maken. Onze school maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden.

We werken daarin samen met de TU Delft, het ICLON van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Rotterdam en negen andere scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio. Stagiairs en docenten in opleiding leren het vak onder begeleiding van gespecialiseerde en gecertificeerde docenten (coaches, schoolopleiders, opleidingscoördinator). Docenten in wording kunnen rekenen op persoonlijke coaching, groepslessen over specifieke onderwerpen, intervisie en video-interactiebegeleiding waarbij (delen van) lessen worden gefilmd, geanalyseerd en nabesproken.Opleiden en begeleiden

Lyceum Ypenburg houdt zich al jaren bezig met het opleiden en begeleiden van nieuwe docenten en stagiairs. Dit is voor ons belangrijk omdat er een lerarentekort is in de regio Den Haag. We vinden het noodzakelijk dat nieuwe docenten goed begeleid worden wanneer ze bij ons starten. Schoolopleiders en vakcoaches spelen daarbij een belangrijke rol. Het opleiden en begeleiden doen we door verschillende activiteiten. Zo zijn docentevaluaties (360° feedback) ingevoerd om de docenten meer zicht te geven op hun functioneren en om hun ontwikkeldoelen te bepalen. 

De doelen van de begeleidings- en opleidingsstructuur zijn:

Dit kan natuurlijk alleen als er genoeg schoolopleiders en coaches zijn om steun en begeleiding te geven. Er worden dan ook jaarlijks docenten geschoold tot professionele begeleider.

Stagiairs en videobegeleiding

Regelmatig begeleiden we stagiairs van verschillende opleidingen. Doordat we deel uitmaken van het samenwerkingsverband Opleidingsschool Haaglanden, worden ons stagiairs aangeboden van verschillende opleidingen. Wij begeleiden deze stagiairs tijdens hun stage en dragen op deze manier bij aan nieuwe docenten. Een aantal van onze stagiairs is inmiddels bij ons in dienst getreden en hebben bijgedragen tot vermindering van het lerarentekort. 

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een begeleidingsmethodiek waarbij de les wordt gefilmd en nabesproken. De video-opnamen worden gebruikt om onze docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Het helpt docenten om de vele veranderingen die er in het onderwijs plaatsvinden zo goed mogelijk in te voeren. Een aantal van onze docenten heeft een opleiding gevolgd om de opnamen te analyseren en de docenten te helpen hun sterke punten te benutten bij hun werk. Ook wordt gekeken naar de interactie van de docent met en tussen leerlingen. Deze opnames blijven in het beheer van de SVIB’er en worden niet aan anderen getoond.