Goed kiezen

Wij begeleiden leerlingen richting de volgende stap, een passende vervolgstudie. Door LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) bereiden wij onze leerlingen goed voor op hun toekomstige studie- beroepskeuze.

Het LOB is een doorlopend traject van brugklas tot eindexamenklas. Decanen, docenten, mentoren, ouders en leerlingen spelen allemaal een rol in dit traject.

Het LOB-traject bestaat o.a. uit mentor- en keuzebegeleidingslessen, het bezoeken van open dagen, samenwerken met vervolgopleidingen, stages en persoonlijke gesprekken.

Loopbaanoriƫntatie en begeleiding (LOB)

Aan het eind van het tweede leerjaar van de mavo en eind derde leerjaar havo en vwo, maken leerlingen een aantal keuzes voor het volgende leerjaar. De leerlingen worden in dit keuzeproces begeleid door de mentor, de decaan en de vakdocenten. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale LOB-methode waar ook ouders in kunnen meekijken. Eind maart moet de uiteindelijke keuze voor het gewenste profiel en vakkenpakket duidelijk zijn.

Naast het kiezen van een profiel wordt er ook veel aandacht besteed aan studie en beroepskeuze. Ter voorbereiding op de toekomstige studie- en beroepskeuze organiseert Lyceum Ypenburg een LOB-festival op school. Een groot aantal bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen, ouders en oud-leerlingen komt op school om de leerlingen te inspireren en voor te lichten.  
Lyceum Ypenburg heeft een goede samenwerking met bedrijven, het mbo, hbo en WO. Samen verzorgen wij verschillende activiteiten waarbij de leerlingen zich buiten de school gaan oriënteren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit opendagen, proefstuderen, evenementen en stages.

Extra ondersteuning

Leerlingen kunnen met sommige vakken wat moeite hebben, een lastige periode doormaken of behoefte hebben aan een rustige huiswerkplek. Daarvoor biedt Lyceum Ypenburg verschillende mogelijkheden. 

BLY-lessen
BLY-les staat voor Bijspijker Lyceum Ypenburg Les. Deze lessen worden voor bepaalde leerjaren ingezet om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan extra lessen Nederlands, wiskunde, maar ook ondersteuning bij het organiseren en plannen van het schoolwerk. 

Particulier huiswerkinstituut
Wanneer ouders individuele huiswerkondersteuning voor hun kind willen, kunnen zij terecht bij ’t Z-je. Dit is een particulier huiswerkinstituut. Medewerkers van dit instituut verzorgen elke middag in een lokaal van onze school de huiswerkbegeleiding. Door de beschikbaarheid van NPO-middelen wordt huiswerkbegeleiding op dit moment gedeeltelijk door school betaald.