Activiteiten en projecten

Lyceum Ypenburg biedt een uitgebreid activiteitenprogramma, gerelateerd aan vakken of met vakoverstijgende doelen. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden in de jaaragenda op de website van de school en in onze nieuwsbrieven. 

Leerjaargebonden activiteiten

We vinden het op Lyceum Ypenburg belangrijk dat we regelmatig 'de wereld' intrekken. Je leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten! Daarom hebben we voor iedere jaarlaag en ieder niveau een uitgebreid programma van excursies en activiteiten, die onderdeel zijn van het onderwijsprogramma. Daarnaast halen we ook graag de wereld de school in door gastsprekers uit te nodigen en andere activiteiten te organiseren op school.

Stages

Leerlingen in de derde klas mavo lopen een week stage bij een instelling of bedrijf naar keuze. Ze worden hierop voorbereid tijdens de mentorlessen en de lessen Nederlands. Gedurende de stageweek krijgen ze een divers programma, variërend van het voeren van een sollicitatiegesprek, het interviewen van werknemers tot het onderzoeken van de geschiedenis van het bedrijf. Zo krijgen ze een goed beeld wat het werken in het bedrijfsleven voorstelt en maken ze kennis met allerlei facetten van de arbeidsmarkt.

Feest!

Lyceum Ypenburg organiseert enkele schoolfeesten per jaar. Leerlingen uit leerjaren 3 t/m 6 kunnen naar het Kerstgala. Daarnaast is er een eindfeest voor alle leerlingen van school. De feesten zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van onze school.


Talenten

Talentgroepen
Er zijn acht talentgroepen waar onderbouwleerlingen zich voor kunnen intekenen: Atelier, Muziek, Digital Science, Theater en Sport, Spaans en Chinees. Leerlingen die voor een talentgroep kiezen, krijgen een extra programma aangeboden met onder meer lessen van deskundige (gast)docenten, excursies, exposities, voorstellingen, workshops. Het programma neemt twee lesuren per week in beslag, buiten de reguliere lesuren om. De talentgroepen gaan door tot en met het tweede leerjaar. Deelname aan een talentgroep brengt extra kosten met zich mee.
 
Talen-talenten
Leerlingen kunnen kiezen voor een internationaal erkend verdiepingsprogramma in de vreemde moderne talen. Engels biedt schoolbreed International English aan. Alle leerlingen worden - naast hun eindexamen Engels - ook opgeleid voor een Cambridge-certificaat. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen Engels. Leerlingen kiezen in de bovenbouw zelf of ze op willen gaan voor het Cambridge-examen. In voorbereiding op deze examens zijn er wel extra lessen. Duits en Frans bieden respectievelijk Goethe en DELF aan in de hogere leerjaren. Onze vakdocenten zijn voor deze modules speciaal gecertificeerd. Deelname aan de programma's Duits en Frans en het extra examenprogramma Engels brengen extra kosten met zich mee.
 
Debating
Het debatteam van Lyceum Ypenburg staat open voor leerlingen van alle afdelingen en jaarlagen. Twee uur per week ben je na schooltijd bezig met debatvaardigheden, de actualiteit, onderzoek en vooral met veel debatteren. We spelen regelmatig wedstrijden tegen andere scholen en doen mee aan landelijke debatcompetities. Ervaring leert dat de vaardigheden die je opdoet bij het debatteam goed van pas komen bij veel schoolvakken en bij je vervolgstudie. Deelname is kosteloos.
 
Bandcoaching
Tijdens bandcoaching leer je in bandsamenstelling in een aantal lessen een instrument te bespelen. Het is een leuke en snelle manier om de basisvaardigheden van de drums, gitaar, basgitaar het keyboard of zang te leren. Behalve dat je aan je instrumentale vaardigheden werkt, bouw je samen een zelf gekozen repertoire op. Ook als je al een instrument bespeelt en je vaardigheden in samenspel, ritmiek, dynamiek en improvisatie wilt verdiepen, kun je je opgeven. Het is voor meer ervaren muzikanten een prima manier om in contact te komen met andere muzikanten: iets waar je veel aan hebt in je verdere muzikale carrière. De bands worden ingedeeld op basis van spelervaring en niveau. Inschrijven voor bandcoaching brengt extra kosten met zich mee. Je kunt je opgeven ongeacht in welke klas je zit.
 
Tutoring
Bovenbouwleerlingen die aantoonbaar goed zijn in een bepaald vak, kunnen zich via hun afdelingsleider opgeven om – tegen vergoeding - medeleerlingen bijles te geven. Het mes snijdt zo aan meerdere kanten. De leerling die de bijles krijgt leert, en tegelijkertijd leert ook degene die de bijles geeft: hij leert boven de stof te staan en ondervindt hoe hij complexe materie kan uitleggen. 

Juniormentoraat
Bovenbouwleerlingen kunnen zich aanmelden voor een juniormentoraat in de brugklas. Ze helpen mee bij de introductiedagen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Ze gaan mee op brugklaskamp. Ze krijgen training in progressiegericht werken en ook in observeren, sociogram analyseren en gesprekstechnieken.