Inrichting van het onderwijs

Lyceum Ypenburg is een middelbare school waar leerlingen een mavo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding kunnen volgen. Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij ons onderwijs vormgeven en op welke manier wij toewerken naar het examen.Klassen en niveaus

De onderbouw voor de mavo wordt gevormd door leerjaren 1 en 2. De onderbouw voor de havo, het atheneum en het gymnasium wordt gevormd door leerjaren 1 t/m 3. Voordat een leerling naar de bovenbouw gaat, volgt altijd een herindeling van de klassen, vanwege de individuele pakket- of profielkeuze.

Brugklas
Lyceum Ypenburg heeft zowel homogene als heterogene brugklassen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. Speciaal voor leerlingen bij wie in groep 8 niet helemaal duidelijk is welk niveau bij hen past, zijn er de dakpanklassen mavo/havo en havo/atheneum. Daarnaast hebben we een brugklas gymnasium/atheneum. In deze dakpanklassen wordt op het hoogste niveau lesgegeven. Aan het einde van het eerste leerjaar gaat de leerling naar het niveau dat het beste past. 

Mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs)
De mavo, ook wel vmbo-t genoemd, duurt vier jaar. Binnen de mavo-opleiding volgen leerlingen alleen algemeen vormende vakken en geen beroepsgerichte vakken. Aan het einde van het tweede leerjaar kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen: 

Voor het vierde leerjaar kiezen ze een eindexamenpakket met zes vakken. Hierin zijn de vakken Nederlands en Engels verplicht. Het verplichte vak maatschappijleer wordt in klas 3 afgesloten. Alle andere vakken kunnen als (verplicht) profielvak of keuzevak gekozen worden. 

Een mavodiploma met 6 vakken geeft toegang tot een opleiding op het MBO niveau 3 of 4 en met een extra vak biedt het een drempelloze doorstroom naar 4 havo. 

Meer informatie over de mavo

Op de website van het ministerie van OCW vindt u een overzicht met alle (verplichte) vakken en profielen. 

Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
Een havo-opleiding duurt vijf jaar. Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor één van de vier profielen:

De leerlingen kiezen een eindexamenpakket met minimaal zeven vakken, waaronder Nederlands en Engels. Daarnaast volgen de leerlingen de algemene verplichte vakken maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding. Deze vakken worden niet met een centraal examen afgesloten.

In het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel en nog één of twee examenvakken in het vrije deel. 

Met een havodiploma heb je toegang tot een opleiding op hbo-niveau (hogeschool). 
Havoleerlingen met goede resultaten kunnen doorstromen naar het vwo.

Meer informatie over de havo

Op de website van het ministerie van OCW vindt u een overzicht met alle (verplichte) vakken en profielen. 

Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)
Het vwo duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo krijgen leerlingen vanaf de brugklas academische vaardigheden aangeleerd. Daarnaast maken onze vwo-leerlingen vanaf de brugklas kennis met burgerschap, filosofie en levensbeschouwing en met STEAM (science, technology, engineering, arts & mathematics). Na het brugjaar kunnen leerlingen kiezen of zij het atheneum of gymnasium gaan volgen. Op het gymnasium worden de vakken Grieks en Latijn gegeven. Op het atheneum krijgen leerlingen culturele en kunstzinnige vorming (ckv). Aan het eind van het derde jaar kiezen de leerlingen voor één van de volgende profielen:

De vakken binnen dit profiel worden aangevuld met andere vakken. In de meeste van deze vakken doen de leerlingen examen, andere vakken moeten minimaal als voldoende zijn beoordeeld voordat ze afgesloten kunnen worden. Leerlingen die nieuwsgierig zijn naar extra uitdagingen bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan pre-university programma's bij de universiteiten van Delft en Leiden. Voor de leerlingen die sterk zijn in Engels, Duits of Frans bieden we Cambridge, Goethe en DELF aan, waarmee internationaal erkende certificaten kunnen worden behaald.

Met een vwo-diploma kan een leerling gaan studeren aan een universiteit of hogeschool.

Meer informatie over het atheneum
Meer informatie over het gymnasium

Op de website van het ministerie van OCW vindt u een overzicht met alle (verplichte) vakken en profielen. 

In de lessentabel ziet u de urenverdeling van alle vakken per afdeling per leerjaar.

Examens

Centraal eindexamen en schoolexamen
De inhoud en organisatie van het schoolexamen en het centraal eindexamen staan beschreven in verschillende reglementen: 

Volwassenenonderwijs (vavo)

Leerlingen onder de 18 jaar die niet geslaagd zijn voor hun eindexamen op onze school en op het voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo) hun diploma willen behalen, hebben daarvoor toestemming nodig van de toeleverende school die dit betaalt. Deze toestemming wordt alleen verleend als de school dit ook de beste route voor het behalen van een diploma vindt. 

Leerlingen van 18 jaar en ouder die verder willen op het vavo, kunnen zich daar zelfstandig voor aanmelden. Het vavo zal informatie opvragen bij Lyceum Ypenburg.