Begeleiding

Leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, gaan in eerste instantie naar hun mentor. Mochten er ondersteuningsvragen zijn die de mentor niet kan oplossen, dan kan deze hulp inroepen. We hebben op school een zorgteam met verschillende expertises.

Lyceum Ypenburg biedt leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften ondersteuning. Hieronder leest u welke.

Dyslexie

In het begin van het schooljaar maken alle eerste klassen een signaleringsdictee. Naar aanleiding van de scores wordt er op school gekeken of er aanvullend onderzoek nodig is. Onze docenten bieden dyslectische leerlingen met een officiële verklaring - op advies van de remedial teacher - de volgende mogelijkheden: extra tijd voor schriftelijke toetsen, gebruik van voorleessoftware en gebruik van een laptop tijdens toetsen.

De remedial teacher onderhoudt de contacten met de leerling, ouders en lesgevende docenten. en de lesgevende docenten. Hij of zij zoekt naar de faciliteiten die uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren. Het allerbelangrijkst is dat uw kind zelf aangeeft wat er nodig is om goed te presteren, zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden.

Faalangst, examenvrees

Ben jij bang om fouten te maken of heb je het gevoel dat je niet kan voldoen aan de eisen die aan jou worden gesteld? In de training faalangstreductie of examenvrees zoek je met de coach uit waar jouw faalangst vandaan komt. Je leert om niet-helpende gedachten om te zetten naar helpende, positieve gedachten. Je krijgt tips over hoe je lastige situaties zo organiseert dat je minder last van faalangst hebt.

Executieve training

Ben je minder goed in plannen, je aandacht bij de les te houden of reageer je regelmatig impulsief? Dan kan leren lastig zijn voor jou. Bij deze training leer je onder andere om je beter te concentreren, je huiswerk goed te organiseren en om te gaan met tijd. Bij de training executieve functies ga je aan de slag met alle regelfuncties van de hersenen die belangrijk zijn voor het bereiken van doelgericht handelen en gedrag.   

Handicap of beperking

Leerlingen met een handicap of beperking kunnen rekenen op extra ondersteuning binnen de beschikbare mogelijkheden van onze school. Voor zover mogelijk realiseren we speciale voorzieningen. In overleg met u en uw kind bekijkt de coördinator passend onderwijs welke aanpassingen nodig en wenselijk zijn. Vervolgens kijken we of en hoe dat gerealiseerd kan worden. Indien nodig kijken we of externe hulp geboden kan worden. 

Jeugd En School (JES)

Meerdere keren per jaar vindt er een overleg plaats tussen de school en de ketenpartners (Schoolmaatschappelijk werk, schoolverpleegkundige, leerplicht, jeugdteam van de gemeente, CJG en het Samenwerkingsverband). Tijdens dit overleg worden leerlingen, na overleg met ouders, besproken waarbij er een complexere hulpvraag ligt. Door goed met elkaar samen te werken hopen we stappen te kunnen maken waardoor de leerling zich weer verder kan ontwikkelen.