Belangrijke contactgegevens

Alle contactgegevens van de school en het bestuur, de medewerkers, de raden, en ook van de inspectie en samenwerkende organisaties vindt u hieronder. Telefonisch contact met docenten graag via de school en tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Niet urgent? Dan liefst contact via e-mail. Telefonisch contact met de afdelingsleiders bij voorkeur na 09.00 uur omdat controle op te laat komen en verzuim om 08.00 uur de eerste prioriteit heeft.

Contactgegevens school
Lyceum Ypenburg
Laan van Kans 3
2684 VB Den Haag 
T (070) 413 20 50
E info@lyceumypenburg.nl
W www.lyceumypenburg.nl

Contactgegevens Bestuur
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Parkstraat 83,
2514 JG Den Haag
T (070) 426 26 26
E info@vohaaglanden.nl
W www.vohaaglanden.nl

Volg ons op Instagram: @lyceumypenburgContactgegevens docenten

De naam van de mentor wordt aan het begin van elk schooljaar bekend gemaakt en ingevoerd in Magister. De actuele (en ook de vorige) mentor is te vinden in Magister, bij de gegevens van elke leerling.
Alle docenten zijn rechtstreeks per e-mail bereikbaar, met de afkorting die achter hun naam staat. Voorbeeld: xxx@lyceumypenburg.nl

Nederlands
mevr. T. Buijs buy
mevr. H.E.F. van Bilsen bln
mevr. mr. drs. B. Dijkhuizen dhz
Mevr. R. Hammadi ham
Mevr. drs. J. Hooplot hoo_et
Dhr. drs. J.L. Koeton ktn
Mevr. S. Moennasing mns
Dhr. E. Swart swa_et
Dhr. C. Verhoeven vhn
Mevr. R. van der Wal wal
Dhr. P. Waterborg wat_et
Mevr. I. Weel wel

 

Frans
Mevr. drs. E.P. Glaubitz gla
Dhr. H. Hajhouji MEd haj
Mevr. D. Larouz lar
Mevr. drs. D. Nunes Guerreiro nun
Dhr. J. Tongambou Bouéné ton
Dhr. C. Verdoorn vdn
Mevr. R. Voncken von

 

Duits
Mevr. S. Anell anl
Dhr. A. Lagerwerf lag
Dhr. K. van Leersum lrm
Dhr. drs. E. van Nieuwenhoven nwh
mevr. drs. H. Post-Uiterweer pst
dhr. S. Sewdien sew

 

Engels
Mevr. S. Aydogdu ayd
Dhr. W. Bijdevier bij_et
Mevr. A. Cetin cet
Mevr. M. Fazzi faz
Mevr. N.S. Ghoerbien MEd grb
Mevr. dr. F.H. Henstra hen
Mevr. B. Janmaat jmt
Mevr. S. Karadavut kdv
Mevr. A. Khalil kha
Mevr. M. Nieuwenhuijs nie
Mevr. N. Potters ptt
Mevr. V. Smit smi
Mevr. drs. M. Stouten sto
Dhr. C. Verhoeven vhn
Mevr. N. van Zundert zun_et

 

Griekse en Latijnse taal en cultuur
Mevr. drs. J.M. Landheer ldr
Mevr. drs. J. Riemens rmn

 

Geschiedenis
Mevr. R. Audier aud
Dhr. J.A. Boek MPhil MA boe
Dhr. drs. V. Gallo glo
Mevr. drs. H.M.A. ten Houten htn
Mevr. drs. E. van der Pool pol
Dhr. M. Zee MA MSc zee

 

Aardrijkskunde
Dhr. R. Beyer MEd bey
Dhr. S. Jaggoe MEd  jgg
Dhr. T.P.C. van der Plas pls
Dhr. M. Ridder rid_s
Dhr. V. Soekhtjain soe
Mevr. Y.C. Valenti Clari  vti
Dhr. J. Witteman wtn

 

Wiskunde en rekenvaardigheid
Mevr. F. Baaij baj
Dhr. drs. M. van Ekeren  ekr
Mevr. A. Jonkman jnk
Mevr. R. Jhagroe jha
Mevr. drs. C.C. Klumpers  kls
Dhr. K. Kop Jansen kpj
Dhr. dr. ir. M. de Neef  nef
Dhr. J.W. van Oostrum  ost
Dhr. J. Rietdijk rtk
Mevr. C. Sari sar
Mevr. H. Sertkaya ser
Dhr. J.H.I.M. Spoor spo
Mevr. E. Yildirim yil

 

Natuurkunde
Dhr. T. Donker  don
Dhr. ir. L.W. van Hees hee
Dhr. K. Kop Jansen  kpj
Dhr. ir. W.J. Mortier  mti
Dhr. R. Schellekens sch

 

Scheikunde
Mevr. S. El Haichar hai
Mevr. dr. B. Iacono iac
Mevr. A. Moennalal mnl
Mevr. M. Tomic tom

 

Biologie
Mevr. drs. S.A.Y. Does-Bernabela  doe
Dhr. J. Huiting  hui
Dhr. G. Kalika kal
Mevr. J. Leijen lei
Mevr. P. Molegraaf mlg
Mevr. H.T. Mollee  mll
Dhr. S. Ramkhelawan ram
Dhr. D. Ziane zin

 

Maatschappijleer
Dhr. drs. E. Dees dee
Dhr. R. Doekhi dok
Mevr. E. te Loo loo

 

Economie en Management & Organisatie
Mevr. A. Beije bei
Dhr. B. van Elten elt
Dhr. O. Fredericks fre
Dhr. C. Hagoort hag
Mevr. R. Jhagroe jha
Dhr. O. Kus kus
Dhr. J. Visscher vis

 

Tekenen en handvaardigheid, CKV
Mevr. E. Bensch  bns
Mevr. L. van den Engh  eng
Mevr. W.M.A. Hartman  hrt
Mevr. L. Holsten  hls
Mevr. E.L. Knol kno
Dhr. H.R. Knots  knt
Mevr. E. te Loo loo
Mevr. P.M. Riekert  rie
Mevr. A.J.M. Rontberg  rnt
Dhr. L. Roos roo
Mevr. K.M. Rutten  rut
Mevr. I. Willems wil

 

Lichamelijke opvoeding
Dhr. I. Akbaba  akb
Dhr. G. Bakker bak
Mevr. B. Boersma  bma
Dhr. P. van Dam dam
Dhr. E. Disselköter  dis
Mevr. M.A. van Noort  noo
Dhr. P. Nesty nst
Mevr. L. Springeling spg
Mevr. M.T.E. Vonk  vnk
Dhr. K. Wieser  wie

 

Muziek
Mevr. L. van den Engh  eng
Dhr. L. Roos roo

 

Drama/toneel
Dhr. S. ter Mors mrs
Dhr. L. Roos roo

 

Dans/Spaans/Chinees
Mevr. N. Thomas (Dans) tho_z
Mevr. A. Salazar (Spaans) sal_z
Mevr. N. Vuong (Chinees) vuo

 

Afkortingen van de vakken

Afkortingen van de vakken
aardrijkskunde ak
B-life blf
biologie bi, biol
culturele kunstzinnige vorming ckv
drama kudr
duits du, dutl
economie ec, econ
bedrijfseconomie beco
Engels en, entl
Frans fa, fatl
Grieks gr, gtc
geschiedenis gs, ges
handvaardigheid ha, hndv, bha
kunstgeschiedenis kg
Latijn la, ltc
lichamelijke opvoeding lo
bewegen, sport en maatschappij bsm
maatschappijleer ma, maat
mentoruur m-u
muziek mu
natuurkunde ns1, na, nat
Nederlands ne, netl
praktische sector oriëntatie pso
rekenvaardigheid rv, reva
scheikunde ns2, sk, schk
steam stm
informatica in
studieles sl
tekenen te, bte
theater (talentgroep) th
atelier (talentgroep) at
digital science (talentgroep) ds
sport (talentgroep) sp
muziek (talentgroep) mz
wiskunde wi
wiskunde A wisa
wiskunde B wisb
wiskunde C wisc
wiskunde D wisd

Contactgegevens schoolleiding en andere medewerkers

De afdelingsleiders en de medewerkers zijn rechtstreeks per e-mail bereikbaar, met de afkorting die achter hun naam staat. Voorbeeld: xxx@lyceumypenburg.nl. De directie is bereikbaar via info@lyceumypenburg.nl

Schoolleiding
Directie
Dhr. drs. P.T.E. Reenalda - rector a.i.
Mevr. M.P. Luijten - conrector financiën en beheer
Dhr. J.A. Boek MPhil MA - conrector onderwijs
Afdelingsleiders
Dhr. G. Bakker (bak) - 1 t/m 4 mavo
Mevr. P.A. Blanksma (blk) - 1 havo/mavo en 1 t/m 3 havo
Mevr. E.L. Knol (kno) - 4 en 5 havo
Mevr. drs. M.J. Stouten (sto) - 1 atheneum/havo, 1 t/m 3 atheneum en 1 t/m 3
gymnasium
Dhr. R. Beyer MEd (bey) - 4 t/m 6 atheneum en 4 t/m 6 gymnasium

Coördinatoren
Mevrouw R. van der Wal (wal) - 1 en 2 mavo
Mevr. H.T. Mollee (mll) - 3 en 4 mavo
Dhr. V. Soekhtjain (soe) - 1 havo/mavo en 1 t/m 3 havo
Mevr. D. Nunes Guerreiro MEd (nun) - 4 en 5 havo
Mevr. B. Boersma (bma) - 1 atheneum/havo, 1 t/m 3 atheneum en 1 t/m 3
gymnasium
Mevr. M.T.E. Vonk - 4 t/m 6 atheneum en 4 t/m 6 gymnasium

Decanen
Mevr. H.T. Mollee (mll) - mavo
Mevr. A.J.M. Rontberg (rnt) - havo
Mevr. mr. drs. B. Dijkhuizen (dhz) - havo
Mevr. M. Vonk (vnk) - vwo

Coördinator passend onderwijs
Mevr. S. Bajnath (bjh)
Mevr. L. Springeling (spg)

Vertrouwenspersoon
Dhr. drs. V. Gallo (glo)
Mevr. B. Janmaat (jmt)

Remedial teachers
Mevr. M. Jamoel (jam)

Administratie
Mevr. E.W. van der Giessen (gie)
Mevr. D.A. Kok (kok)
Mevr. F.I. Mulder (mul)
Mevr. M. van Rhijn (rhy)
Mevr. A. Stoppelenburg (stp) 

Conciërges en facilitaire dienst
Dhr. R. van der Knijff, hoofd facilitaire dienst (knf)
Mevr. J.M. Pavlovic, hoofdconciërge (pav) 
Dhr. E.H.J. de Jong (jon)
Dhr. M. van Duijvenbode (duy)
Dhr. J. van Vliet (vli)

Verzuimcoördinator
Mevr. P. Bramley (bra)
Mevr. M. Dengerink (den)

Directiesecretaresse
Mevr. M. Zuierveld (zui)

Communicatiemedewerker
Mevr. K. Baak (baa)

ICT-medewerker
Dhr. N. Drop (drp)
Mevr. K. Maat (maa)

Mediatheek
Mevr. I. Kouznetsova (kns)
Mevr. L. van der Velde (vde)

Onderwijsassistenten
Mevr. N. Devilee (dev)

Personeelsfunctionaris
Mevr. I.G. Aalders (ald)

Roostermakers
Dhr. B. van Uden (udn)
Dhr. C.M. de Waal (wac)

Technisch onderwijsassistenten
Dhr. P. van Bolès (natuurkunde en biologie) (bls)
Mevr. S. Bendoumou (scheikunde) (ben)
Dhr. P. Asscheman (ass_et)

Ouderraad, Leerlingenraad en Medezeggenschapsraad

Ouderraad
Dhr. W. de Zeeuw, voorzitter
Dhr. R. Baouch, secretaris
Mevr. N. Stroeker- van Gelder
Mevr. G. Mansour-Dolladi
Dhr. S. van der Burg
Mevr. A. Drost

Leerlingenraad 
Zarillio Etmon, voorzitter
 
Ravish Balai, secretaris
Mika van Hagen
Banni Tashakory Timjani
Chris Schoenmakers
Arjun Malgie

Medezeggenschapsraad 

Personeelsgeleding:  
Dhr. dr. ir. M.J. de Neef (Michel), voorzitter 
Dhr. drs. M. van Ekeren, (Mathieu), secretaris 
Dhr. E. de Jong (Ernst) 
Dhr. J.W. van Oostrum (Jan-Willem), tevens GMR-lid 
Dhr. E. Disselkoter (Erwin) 
Mevr. drs. J. Riemens (Judith) 
Mevr. drs. H.M.A. ten Houten (Jet)
Dhr. C. Verdoorn (Coert)

Oudergeleding:
Dhr. J. van Hagen (Johan) 
Mevr. S. Dielingen (Shurjen)
Mevrouw A. Soerahi (Anuskha)
Dhr. A. van den Oever (Antoine)

Leerlinggeleding: 
Myra Bachoe, tevens GMR-lid
Lina Canpola
Rosa Tienstra
Amber Verkoelen

Inspectie en extern vertrouwenspersoon

Inspectie
De Inspectie van het Onderwijs is op de volgende manieren bereikbaar:

Extern vertrouwenspersoon
Ons schoolbestuur VO Haaglanden heeft een vertrouwenspersoon aangesteld voor alle scholen van de stichting. Personeel, ouders en leerlingen kunnen hier terecht als er binnen de eigen school geen mogelijkheid wordt gezien om hulp in te roepen. De naam van de vertrouwenspersoon is mw. N. Manse. Ze is bereikbaar via VO Haaglanden: 
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
T (070) 426 26 26
I www.vohaaglanden.nl

Samenwerkingsverbanden

Met alle hieronder genoemde instanties heeft Lyceum Ypenburg soms te maken. 

BOVO
De overstap van leerlingen van het basisonderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) verloopt in de regio Haaglanden volgens de BOVO-procedure. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan deze werkwijze en houden zich aan de gemaakte afspraken. Het team van BOVO voert de procedure uit. De BOVO-procedure beoogt een soepele overgang van po naar vo, waarbij de basisschoolverlater op de best passende plek in de brugklas terecht komt.
Regulusweg 11, 2e etage
2516 AC Den Haag
E servicedesk@bovohaaglanden.nl 
T (070) 315 63 50
W www.bovohaaglanden.nl

Halt (Het ALTernatief)
Alle scholen in de regio werken samen met Bureau Halt. Wanneer we erachter komen dat een leerling activiteiten onderneemt die niet door de beugel kunnen en/of wettelijk verboden zijn, kan hij of zij naar Halt gestuurd worden. De leerling krijgt de mogelijkheid om recht te zetten wat fout ging, zonder dat hij of zij hierbij in aanraking komt met Justitie. De leerling voert een leer- en/of werkstraf uit, biedt excuses aan en vergoedt de schade aan de benadeelde. Halt spreekt ouders aan op hun verantwoordelijkheid en ondersteunt hen in hun rol als opvoeder. Bij een vermoeden van achterliggende problemen verwijst Halt door naar de jeugdhulpverlening. 
Contactgegevens:
Halt-team Haaglanden
T 088 115 35 00 
E info@halt.nl

Opleidingsschool Haaglanden
Lyceum Ypenburg maakt deel uit van de Opleidingsschool Haaglanden. Samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs en vier lerarenopleidingen in de regio leiden we eerste- en tweedegraads docenten op, die beschikken over een ruime mate vakmanschap en meesterschap. Voor meer informatie zie www.opleidingsschoolhaaglanden.nl

Rode Loper
Lyceum Ypenburg is vertegenwoordigd in De Rode Loper, een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het bestrijden van het lerarentekort in de Haagse regio. Dit is een zogeheten risicoregio, in termen van het Ministerie van Onderwijs. Dat wil zeggen dat het lerarentekort groter is dan in andere delen van Nederland. Voor meer informatie zie www.derodeloper.nu

Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW)
De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Het Zorgloket is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning van dit samenwerkingsverband. Het Zorgloket verleent hulp bij problemen die de school overstijgen, bijvoorbeeld bij leerproblemen, gedrags- en omgangsproblemen, schoolverzuim en aanvullende hulpverlening. De contactgegevens van Bureau SWV zijn:
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
T (070) 315 63 55
W www.swvzhw.nl.

Spirit4you
Spirit4you heeft als doel de overstap naar vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren en scholen te ondersteunen. De mavo- en de havo-afdeling van Lyceum Ypenburg hebben een samenwerkingsverband met Spirit4you. Voor meer informatie: www.spirit4you.nl.

Regelingen, protocollen en statuten

Alle regelingen, protocollen, statuten en andere belangrijke documenten zijn op onze website te vinden bij www.lyceumypenburg.nl/documenten, algemene informatie.