Welkom!

In deze digitale schoolgids vindt u allerlei informatie over onze school. Hiermee proberen we een helder inzicht te geven in onze organisatie en activiteiten. We zijn trots op onze school en we hopen dat de informatie die u uit deze gids haalt duidelijk maakt waarom.

Deze schoolgids is handig als naslagwerk, waarin u zaken als vakantiedagen en schoolregels kunt vinden. De gids biedt ook een overzicht van het onderwijs en de begeleiding.

Ik wens iedereen een prettig en succesvol schooljaar toe.

Peter Reenalda
Rector a.i.